αλλάΖΩ

Σκοπός της Μ.Κ.Ο “αλλάΖΩ” είναι η διευρυμένη δράση σε τομείς ψυχικής υγείας και κοινωνικών υπηρεσιών. περισσότερα

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (www.sch.gr) είναι το προηγμένο Εκπαιδευτικό Ενδοδίκτυο του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. περισσότερα

Τα κέντρα πρόληψης (ΚΕΠ) Υγείας

Τα κέντρα πρόληψης (ΚΕΠ) Υγείας λειτουργούν σε δεκατέσσερις Δήμους της χώρας και σκοπό έχουν την βελτίωση των δεικτών δημόσιας υγείας μέσα από την προτροπή του γενικού πληθυσμού για προσυμπτωματικό έλεγχο και την διοργάνωση εκδηλώσεων με θεμα την πρόληψη. Εντάσσονται στις δράσεις του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας www.ddy.gr