Η SafeLine ξεκίνησε την λειτουργία της τον Απρίλιο του 2003. Είναι η μοναδική Ανοικτή Γραμμή Καταγγελιών για το Παράνομο περιεχόμενο στο Διαδίκτυο στην Ελλάδα και επίσημο μέλος του INHOPE (Διεθνής Σύνδεσμος Ανοικτών Γραμμών Διαδικτύου) από τον Οκτώβριο του 2005. Συνεργάζεται με την Ελληνική Αστυνομία και την Interpol (μέσω του INHOPE) με πρωταρχικό σκοπό την εξάλειψη εικόνων παιδικής κακοποίησης από το διαδίκτυο. Αποτελεί μία από τις τρεις δράσεις του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου.