«Διαδίκτυο :Ένας νέος κόσμος .Κανόνες και προκλήσεις» Αιγάλεω

 

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε  η επιμορφωτική ημερίδα με θέμα :  «Διαδίκτυο :Ένας νέος κόσμος .Κανόνες και προκλήσεις»
Συμμετέχοντες: Οι εκπαιδευτικοί των Ε΄ και Στ΄ τάξεων όλων των σχολικών μονάδων της 27ης και της 28ης Περιφέρειας

Ομιλητές στην εκδήλωση ήταν οι Σχολικοί Σύμβουλοι Ελισάβετ Λαζαράκου και Ιωάννης Παναγάκος και ο Επικεφαλής της Γραμμής Βοήθειας του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου Γιώργος Κορμάς

Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν τα στατιστικά στοιχεία της Γραμμής Βοήθειας του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου καθώς  και η δράση της γραμμής Βοήθειας (2106007686).Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην λειτουργιά της chat συμβουλευτικής και την δυνατότητα που υπάρχει παιδιά , γονείς και εκπαιδευτικοί ανώνυμα μέσα από chat εφαρμογή να έρχονται σε επαφή «ζωντανά» με ειδικούς συνεργάτες της γραμμής βοήθειας

Τέλος ειδική αναφορά έγινε  στην ανάγκη επιμόρφωσης  των γονέων  αλλά και των ειδικών  στους βασικούς κανόνες του διαδικτύου ως προστατευτικού παράγοντα προστασίας των παιδιών στο μέσο.

Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Υπουργός Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων  Χρήστος Σπίρτζης  καθώς και ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης  Γ΄Αθήνας  Αδάμ Στάμος

Η γραμμή Βοήθειας του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου (www.help-line.gr) τελεί υπό την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

chat Συμβουλευτικήςchat Συμβουλευτικής