Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης δει κάποια διαφήμιση που θεωρεί ακατάλληλη τότε μπορεί να καλέσει στη γραμμή βοήθειας προκειμένου να υποστηριχθεί.