Οι γονείς ή οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ενημερωθούν για τους κινδύνους και τις δυνατότητες του διαδικτύου πριν ακόμα τα παιδιά αποκτήσουν το πρώτο κινητό/τάμπλετ/παιχνίδι, να ενημερωθούν σχετικά με τα κοινωνικά δίκτυα ή τα παιχνίδια που ήδη χρησιμοποιούν τα παιδιά ή για τα φίλτρα προστασίας.