Τελευταία γίνεται λόγος για χρήση βίας και εκφοβισμού εναντίων αμάχων με στόχο την επιδίωξη πολιτικών στόχων ή/και για βίαιο εξτρεμισμό. Τα παραπάνω θέματα αντιμετωπίζονται με συγκεκριμένα πρωτόκολλα παρέχοντας ταυτόχρονα υποστήριξη στα θύματα.