Το σερφάρισμα στο διαδίκτυο μπορεί να μας κάνει κοινωνούς ή παρατηρητές κάποιου διαδικτυακού εγκλήματος. Οι χρήστες που βρίσκονται αντιμέτωποι με μια τέτοια κατάσταση λαμβάνουν συμβουλευτική και υποστήριξη ενώ κατά περιπτώσεις ακολουθείται συγκεκριμένο πρωτόκολλο με παραπομπή ή άμεση ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών.