Θέματα που εμπίπτουν στην προσβολή της γενετήσια αξιοπρέπειας και λαμβάνουν χώρα μέσω διαδικτύου αντιμετωπίζονται άμεσα με συγκεκριμένα πρωτόκολλα ενώ παρέχεται υποστήριξη στα θύματα και τις οικογένειες.