Στατιστικά στοιχεία Γραμμής 1/2015 – 12/2015

Η Γραμμή Βοηθείας δέχτηκε κατά την περίοδο λειτουργίας της από τον Ιανουάριο 2015 έως και Δεκέμβριο 2015 συνολικά 1497 αιτήματα. Τα 79% προήλθαν μέσα από τηλεφωνική επικοινωνία στον αριθμό 210-6007686 ενώ ένα ποσοστό της τάξης του 20% επέλεξε να επικοινωνήσει ηλεκτρονικά μέσω email στη διεύθυνση info@help-line.gr. Αρκετά λιγότερα αιτήματα προήλθαν μέσω chat (1%)

.Όσον αφορά στα δημογραφικά στοιχεία, η πλειοψηφία των αιτημάτων (75%) προήλθε από ενήλικες, ενώ οι επαγγελματίες και οι ανήλικοι που απευθύνθηκαν στη γραμμή ακολουθούν με παρόμοιο ποσοστό (13%).

 

Αναφορικά με τον τύπο του αιτήματος, η πλειοψηφία των αιτημάτων αφορούσε σε θέματα εξάρτησης (41%), ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο διαδικτυακός εκφοβισμός (17%). Στην τρίτη θέση, με ποσοστό 13%, αναδείχθηκε η κατηγορία που αφορά στην παραβίαση της ιδιωτικότητας (κλοπή κωδικών, παραβίαση λογαριασμού κ.α.).  Αναλυτικά, το περιεχόμενο των αιτημάτων που υποβλήθηκαν στη Γραμμή έχει ως εξής:

 

 

Εξάρτηση από το Διαδίκτυο 609 41%
Διαδικτυακός Εκφοβισμός 250 17%
Ιδιωτικότητα (παραβίαση ιδιωτικότητας) 194 13%
Ιδιωτικότητα (πως να τηνπροστατέψουμε) 171 11%
Αγάπη/Σχέσεις/Σεξουαλικότητα (στο διαδίκτυο) 165 11%
Δυνητικά επιζήμιο περιεχόμενο 20 1%
Τεχνικά ζητήματα 17 1%
Διαδικτυακή φήμη 16 1%
Ανεπιθύμητη επικοινωνία με αγν’ωστους (εκτός από grooming) 14 1%
Ηλεκτρονικό έγκλημα 8 1%
Sexting 8 1%
Παράνομο περιεχόμενο 6 0,4%
Grooming 5 0,3%
Εμπορικοί κίνδυνοι/Απειλές 4 0,3%
Ρατσισμός 3 0,2%
Διατροφικές Διαταραχές 3 0,2%
Σεξουαλική παρενόχληση 2 0,1%
Αυτοκτονία 1 0,1%
Αυτοκαταστροφική Συμπεριφορά 1 0,1%