Απαντήσεις σε βασικά τεχνικά θέματα μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι ενώ για πιο εξειδικευμένες ερωτήσεις σχετικά με ένα τεχνικό θέμα γίνεται παραπομπή σε άλλες αρμόδιες υπηρεσίες.