Στο διαδίκτυο μπορεί να συναντήσει κανείς ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες που παρουσιάζονται ως πραγματικές – είτε ακούσια ή σκόπιμα (παραπληροφόρηση). Τα παραπάνω θέματα παραπέπονται στις αρμόδιες υπηρεσίες.