Όλο και μικρότερης ηλικίας παιδιά επικοινωνούν με τις Γραμμές Βοηθείας

Περισσότερες από 18.800 κλήσεις που αφορούσαν διαδικτυακά ζητήματα έλαβαν συνολικά οι Γραμμές Βοήθειας κατά τη διάρκεια της περιόδου Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2022. Πρόκειται για αύξηση επτά ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο αναφοράς, όπου σημειώθηκαν περίπου 17.600 κλήσεις. Όπως φαίνεται από το παρακάτω γράφημα, η συνολική ανοδική τάση στον αριθμό των επαφών συνεχίζεται.

Ποιος επικοινωνεί με τις Γραμμές Βοήθειας;

Οι Γραμμές Βοήθειας προσφέρουν κατά κύριο λόγο υπηρεσίες για παιδιά και νέους, αλλά ορισμένες επικεντρώνονται κυρίως στους ενήλικες, και ιδιαίτερα στους γονείς και τους εκπαιδευτικούς. Το παρακάτω γράφημα δείχνει το ποσοστό των επαφών που πραγματοποιήθηκαν από διαφορετικές ομάδες ενδιαφερομένων κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου αναφοράς. Για τρίτη συνεχόμενη περίοδο αναφοράς, το ποσοστό των κλήσεων από παιδιά ηλικίας μεταξύ 12 και 18 ετών έχει αυξηθεί με αυτήν την ομάδα να αντιπροσωπεύει πάνω από το 60% όλων των κλήσεων. Σχεδόν το 7,5% των κλήσεων γίνονται από τα μικρότερα παιδιά (5-11 ετών), γεγονός που αντικατοπτρίζει ότι τα παιδιά συνδέονται στο διαδίκτυο σε ολοένα και μικρότερη ηλικία και στη συνέχεια αντιμετωπίζουν δυσκολίες, πράγμα που σημαίνει ότι χρειάζονται βοήθεια και υποστήριξη.

Αξίζει να θυμόμαστε ότι σε πολλές περιπτώσεις οι νέοι που επικοινωνούν με μια Γραμμή Βοήθειας το κάνουν επειδή πιστεύουν ότι δεν έχουν πού αλλού να απευθυνθούν, είναι συχνά τα πιο ευάλωτα άτομα που αντιμετωπίζουν απίστευτα δύσκολες καταστάσεις στο διαδίκτυο.

Το 39% των κλήσεων ήταν από άνδρες κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου αναφοράς – μια μικρή αύξηση κατά μία ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο αναφοράς. Η προσέγγιση των αγοριών παραμένει προτεραιότητα για τις περισσότερες Γραμμές Βοήθειας και υπάρχουν συνεχείς συζητήσεις σχετικά με τον καλύτερο τρόπο για να γίνουν οι υπηρεσίες πιο προσιτές σε αυτήν την ομάδα. Μόνο μία Γραμμή Βοήθειας έλαβε περισσότερες κλήσεις από όσους ταυτοποιήθηκαν ως άνδρες κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου αναφοράς.

Λόγοι επικοινωνίας με τις Γραμμές Βοήθειας;

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τους λόγους επικοινωνίας με τις Γραμμές Βοήθειας.

Ο διαδικτυακός εκφοβισμός εξακολουθεί να είναι ο πιο συνηθισμένος λόγος επικοινωνίας με μια Γραμμή Βοήθειας που αντιπροσωπεύει το 16% όλων των κλήσεων κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου αναφοράς. Οι κλήσεις που σχετίζονται με τον διαδικτυακό εκφοβισμό είχαν μειωθεί σε προηγούμενες περιόδους αναφοράς του 2022 και αυτό το ποσοστό του 16% το επαναφέρει στα επίπεδα που παρατηρήθηκαν πιο συχνά το 2021. Η αγάπη, οι σχέσεις και η σεξουαλικότητα στο διαδίκτυο και το δυνητικά επιβλαβές περιεχόμενο αντιπροσώπευαν το 11% των κλήσεων που ευθυγραμμίζεται σε μεγάλο βαθμό με τις προηγούμενες περιόδους αναφοράς. Το Sexting, η σεξουαλική εκμετάλλευση και παρενόχληση αντιπροσωπεύουν συνολικά το 16% όλων των κλήσεων όταν συνδυάζονται, και αρκετές Γραμμές Βοήθειας αναφέρουν και πάλι μια συνεχιζόμενη αύξηση των επαφών που σχετίζονται ειδικότερα με την σεξουαλική εκμετάλλευση.